Skip to main content

Stichting Roeicoach

Materiaalontwikkeling (verdieping)

 

Tijdens deze module staat het materiaal waarin we roeien centraal. De module bestaat uit twee delen: een theorie en een praktijkdeel. Tijdens de theorie komen de ontwikkelingen rondom materiaal gebruik, rompvormen, riggering, roeiwerven, gewichtsklassen en afschrijvingen aan de orde. Tijdens het praktijkdeel gaan we de loods in en meten de stijfheid van riemen en boten.

Topcoach
             
  Ploegdynamiek & kader   Trainingsleer & Jaarplan   Roeistijlen & biomechanica  
             
  Praktijk wedstrijdcoachen   Fysiologie & sportvoeding   Psychologie & prestatiebeg.  
             
  Trainen voor 1K masters   3 vragen aan de topcoach   Materiaalontwikkeling  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven wat belangrijke criteria zijn voor de aanschaf van een boot;
  2. de belangrijkste bouwwijzen en materiaalgebruik kennen;
  3. weten hoe de rompvorm het bootgedrag beïnvloed;
  4. weten wat de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende riggervormen zijn;
  5. de stijfheid van riemen en boten te meten.

 

Praktisch

Deze module omvat een gecombineerd theorie- en praktijkdeel van drie uur. 

Een inspirerend verhaal over de materiaalontwikkeling, gevolgd door het hands-on meten van de stijfheid van riemen en boten (foto M. Soeters)

Actueel aanbod