Skip to main content

Stichting Roeicoach

Praktijk wedstrijdcoachen

 

Bij deze praktijkmodule gaat het om het toepassen van het geleerde in de theoriemodules van de opleiding topcoach. De deelnemers gaan in tweetallen een ploeg coachen met ondersteuning van de praktijkbegeleider. Veel deelnemers ervaren de praktijkcoaching als de meest waardevolle momenten van de opleiding omdat je hier leert om opgedane kennis toe te passen. Inzicht krijgen in je eigen sterke en zwakke punten en zien waar je belangrijkste verbeterpuntenaandachtspunten liggen om effectiever te kunnen coachen, is voor hen erg waardevol.

Bij praktijkcoaching III leer je om elke individuele roeier optimaal te prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij is het belangrijk dat je gedragsflexibilteit toont en als coach aansluit op de roeier. Daardoor zijn jouw interventies effectief en maakt iedere roeier progressie in de training.

Topcoach
             
  Ploegdynamiek & kader   Trainingsleer & Jaarplan   Roeistijlen & biomechanica  
             
  Praktijk wedstrijdcoachen   Fysiologie & sportvoeding   Psychologie & prestatiebeg.  
             
  Trainen voor 1K masters   3 vragen aan de topcoach   Materiaalontwikkeling  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. te onderkennen waar de eigen sterke en zwakke punten liggen;
  2. de interactiewijze aan te passen op individuele roeiers;
  3. aan te geven waar de belangrijkste leerpunten liggen om effici├źnter te coachen;
  4. in principe elke roeier tijdens de training beter te laten roeien.

 

Praktisch

Een praktijksessie duurt 1.5 uur en vindt altijd tijdens het weekend plaats. Per dag zijn er drie praktijksessies, je wordt ingedeeld in een van deze blokken. In tweetallen ga je dan op de fiets met de ploeg en de praktijkbegeleider mee. Heen coacht de eerste deelnemer, terug de tweede. Tijdens het coachen geeft de praktijkbegeleider feedback aan de coach. Om de kwaliteit te kunnen garanderen werken we uitsluitend met professionele praktijkbegeleiders.


Voor onze praktijksessie maken we gebruik van ervaren docenten die theorie en praktijk op aanschouwelijke wijze weten over te dragen

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.