Skip to main content

Stichting Roeicoach

Meestercoach

 

De opleiding tot Meestercoach is de vervolgopleiding op onze opleiding tot Basiscoach. Deze opleiding omvat de  opleiding tot Motorisch coach en voegt daar een aantal modules aan toe. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende interventiemogelijkheden en worden de achterliggende wetenschappelijke principes toegelicht. Dit zorgt zowel voor een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde). Een motorisch coach gebruikt moderne inzichten op het gebied van motorisch leren en is daardoor in staat om roeiers veel sneller progressie te laten boeken. Daarnaast is een deel van de opleiding ingeruimd voor specifieke doelgroepen: Jeugd & Junioren en Veteranen. Tenslotte wordt ook aandacht geschonken aan de roeihaal en de organisatie en opleiding rondom de roei-instructie binnen een vereniging.

 

Meestercoach
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen   Junioren      
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Kenmerken

Een Meestercoach is in staat om instructeurs/coaches te begeleiden en heeft uit diepgaande kennis over roeihaal en instructie/coach methoden. Hij/zij weet hoe de doelgroepen binnen de vereniging het beste bediend worden en hoe je de instructie/coaching binnen een vereniging organiseert. Tenslotte is hij/zij in staat om modern motorisch te coachen en hulpmiddelen in te zetten daar waar gewenst. Deze opleiding heeft de volgende kenmerken:

  • De Nederlandse roeihaal wordt als basis gebruikt, de cursus is in lijn met de KNRB standaard.
  • De cursisten leren gebruik te maken van kwantitatieve technieken om de roeihaal van roeiers te analyseren en te verbeteren.
  • De cursisten leren motorisch te coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren. 
  • De cursisten zijn in staat hun coaching/instructie optimaal af te stemmen op de doelgroep waar ze mee te maken hebben.
  • Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanimeerde powerpointplaatjes, video’s en veel afwisseling tussen luisteren, participeren en oefenen.
  • De opleiding wordt op moderne wijze ondersteund door een app (www.roei.app) waarin alle roeifouten en oefeningen snel en gemakkelijk zijn op te zoeken.
  • Tussen de bijeenkomsten door wordt huiswerk meegegeven: denk hierbij aan leeswerk, videoanalyse van door de docent aangeboden video’s en praktijkoefeningen.

 

Optioneel

Bij de module Roeitechniek en bootsnelheid staat de relatie tussen techniek en bootsnelheid centraal. Een optionele bewegingsanalyse van de eigen roeihaal, geeft veel unieke inzichten. Hiervoor wordt een korte (10 halen) video op de ergometer gemaakt. Deze video wordt met motion tracking omgezet in waardevolle data. Deze data wordt vervolgens grafisch gepresenteerd en vergeleken met andere roeiers.

 

Praktisch

De opleiding bestaat uit een aantal theorie- en praktijksessies. Tijdens verschillende theorielessen worden ook korte praktijkopdrachten uitgevoerd, onder andere op de ergometer (zonder inspanning). Ergometers worden gebruikt bij de modules "Motorisch interveniëren" en "Veteranen". Praktische kleding is daarbij gewenst. 

Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches/begeleiders in de praktijk gebracht. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijksessie op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers. Naast coachen wordt de deelnemers gevraagd om zelf te roeien, zodat de effecten van motorisch coachen ook zelf ervaren kunnen worden.

Deelnemers wordt gevraagd huiswerk te maken tussen de bijeenkomsten in. Door thuis en op de vereniging te oefenen met de aangeboden stof, kan het rendement van de cursus aanzienlijk worden verhoogd. 

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.