Skip to main content

Stichting Roeicoach

Veteranen

 

In deze module focussen we op veteranen. Zowel het leren roeien als het beter leren roeien van deze doelgroep komen aan de orde, De docent besteed veel aandacht voor de beperkingen die de ouderdom meebrengt bij het (beter) leren roeien. Jeugd leert snel, daar is het vooral van belang motorisch leren in te zetten om de leercurve zo stijl mogelijk te maken. Bij veteranen ligt dat  anders. Daar is het belangrijk zowel de roeihaal en instructie/coaching aan te passen op de individuele beperkingen van de roeiers. Beperkingen die zowel lichamelijk van aard zijn, als beperkingen in de leersnelheid en motivatie.

Meestercoach
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen   Junioren      
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven hoe om te gaan met de lichamelijke beperkingen van ouderdom;
  2. de roei-instructie/coaching aan te passen op de doelgroep;
  3. de roeihaal aan te passen op de doelgroep, dus zo nodig een aangepaste haal aan te leren;
  4. in te schatten hoe om te gaan met verzet/haallengte/tempo voor veteranenploegen;
  5. de trainingen in omvang en intensiteit te ontwerpen en te bewaken.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. We gaan in deze module ook zelf aan de gang met bewegen en bewegingsbeperking en doen oefeningen op de ergometer. Gemakkelijke kleding is daarom aan te bevelen.


Bepalen hoe om te gaan met de beperkingen van het veteranenroeien, help een enthousiaste groep roeiers te behouden.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.