Skip to main content

Stichting Roeicoach

Organisatie en opleiding

 

In deze module wordt stilgestaan bij de oranisatorische kant van opleiden, instructie geven en coachen. De docent staat stil bij de verschillende elementen die de kwaliteit van het verenigingsroeien doen toenemen. Behandeld worden onder meer: de Modulaire methode, de facetten van een goed proevensysteem, de organisatie van coaches/instructeurs/trainers, het spanningsveld tussen vrijwilligers en betaalde coaches en de de wijze waarop ploegvorming kan worden ondersteund. We maken een SWOT-analyse en staat stil bij de wijze waarop veranderingen in een vrijwilligersorganisatie het best kunnen worden aangepakt.

Meestercoach
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen   Junioren      
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven hoe de roei-instructie het best kan worden vormgegeven;
  2. de kenmerken te noemen waaraan een goed proevensysteem voldoet;
  3. welke oranisatiestructuur het opleiden en trainen van roeiers het beste faciliteert;
  4. hoe coaches, instructeurs en trainers het beste kunnen worden ingezet
  5. hoe de Modulaire methode bijdraagt aan een transparante roei-opleiding;
  6. waar de strerke en zwakke punten van de eigen vereniging liggen;
  7. hoe veranderingen ein een vrijwilligersrganisatie succesvol worden doorgevoerd;
  8. hoe het opleidingshuis voor roeiopleidingen effectief te maken.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. 


Een goede organisatiestructuur en goed opleidingshuis faciliteert een roeivereniging, zodat mensen er met pllezier roeien.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.