Skip to main content

Stichting Roeicoach

Bootsnelheid & roeitechniek

 

In deze module wordt ingegaan op de theorie van de bootsnelheid. Ook de praktijk krijgt aandacht met een (optionele) bewegingsanalyse van je eigen roeibeweging. 

Tijdens het theoriedeel worden de (bio)mechanische uitgangspunten toegelicht die er voor zorgen dat spierenergie zo efficiënt mogelijk in een voorwaartse bootbeweging wordt omgezet. De docent zal uitgebreid stil staan bij de achtergronden en theorie van de roeibeweging en roeitechniek. Niet alleen kwalitatief maar vooral kwantitatief: met kentallen en streefcijfers. Basis hiervoor vormt een kwantitatieve bewegingsanalyse van de roeihaal. 

Optioneel kan je van je eigen roeihaal (of die van een van je roeiers) een kwantitatieve bewegingsanalyse laten maken. Hiervoor wordt een korte (10 halen) video-opname op een ergometer gemaakt. Deze opname vormt de basis voor de bewegingsanalyse, waarbij de gemaakte video met motion tracking wordt omgezet in data. Deze data wordt vervolgens in een uitgebreid rapport gepresenteerd.

Waar mogelijk wordt aangesloten bij dit rapport en wordt de informatie in de verschillende grafieken en tabellen toegelicht. Voor de deelnemers die geen eigen analyserapport hebben, is een natuurlijk voorbeeldrapport beschikbaar. Tenslotte krijgt u concrete tips en oefeningen hoe de (eigen) roeibeweging kan worden verbeterd en de bootsnelheid kan worden verhoogd. 

Wedstrijdcoach
             
  Trainingsleer & blessures   Roeitechniek & bootsnelheid   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Afstellen   Ergometer training   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Reglement & wedstrijdsturen          
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven wat de belangrijkste factoren voor bootsnelheid zijn;
  2. de voordelen van een kwantitatieve benadering van de roeihaal uit te leggen;
  3. de belangrijkste kentallen voor een efficiënte roeihaal toe te lichten;
  4. op basis van een kwantitatieve analyse een inschatting te maken van de belangrijkste verbeterpunten voor een hogere bootsnelheid.

 

Praktisch

Deze module omvat een theorie-deel van drie uur en een optionele bewegingsanalyse voor één roeier. U ontvangt daarbij een zeven pagina's tellend rapport waarin de roeibeweging gedetailleerd wordt geanalyseerd en vergeleken met roeiers uit onze referentiedatabase. De kosten voor deze analyse bedragen € 45,-.

Voorafgaand aan de theoriesessie ontvang je een uitnodiging om op een centrale locatie een roeivideo te laten maken. We streven er naar om deze videosessie te plannen tijdens de voorafgaande module: Trainingsleer en blessures.  


Met motion tracking wordt de roeibeweging omgezet in data, deze data wordt vergeleken met andere roeiers/roeisters.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.