Skip to main content

Stichting Roeicoach

Wedstrijdcoach

 

De opleiding tot Wedstrijdcoach is bedoeld voor diegene die ploegen sneller willen laten varen. De opleiding is daarmee geschikt voor coaches die een (beginnende) wedstrijdploeg coachen. Ook voor roeiers en roeisters die willen weten hoe ze sneller kunnen varen is deze opleiding een 'must'. Tenslotte is de opleiding tot roeicoach B van toegevoegde waarde voor diegenen die weer helemaal up-to-date gebracht willen worden over recente inzichten op het gebied van bio-mechanica, trainingsleer en afstellen.

In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op de factoren die de bootsnelheid positief beïnvloeden. Denk hierbij aan het fine-tunen van de roeibeweging, het maken van trainingsschema's, het afstellen van de boot, het geven van ergometertrainingen, het begeleiden van wedstrijdstuurtjes en kennis omtrent het wedstrijdregelement. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Basiscoach.

De opleiding wordt op unieke wijze ondersteund met een uitgebreide cloud applicatie: www.roei.app De behandelde theorie en meer is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Deze app is geoptimaliseerd voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook via tablet of PC worden bekeken.

De opleiding wordt meerdere malen per jaar als avond- en/of weekendopleiding via de open inschrijving op diverse locaties in Nederland aangeboden. Heeft u bij uw vereniging zeven cursisten of meer, dan bestaat de mogelijkheid om deze bij u op de vereniging te organiseren. Tenslotte is het ook mogelijk deze cursus te volgen door individuele modules te boeken. 

Wedstrijdcoach
             
  Trainingsleer & blessures   Roeitechniek & bootsnelheid   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Afstellen   Ergometer training   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Reglement & wedstrijdsturen          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Kenmerken

De opleiding heeft de volgende kenmerken:

  • De Nederlandse roeihaal wordt als basis gebruikt, de cursus is in lijn met de KNRB standaard.
  • De deelnemers krijgen een moderne competentiegerichte in plaats van lesgerichte coachaanpak aangeleerd en worden uitgedaagd efficiënt te coachen.
  • Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanimeerde powerpointplaatjes, video’s en veel afwisseling tussen luisteren, participeren en oefenen.
  • De opleiding wordt uitstekend tekstueel ondersteund door teksten uit drie theorieboeken (roeien, sturen en afstellen)  van de Modulaire methode (zie downloads). Wellicht ten overvloede, maar het is overigens niet nodig dat de vereniging de modulaire methode gebruikt.
  • Ook wordt de cursus op moderne wijze ondersteund door een app (www.roei.app) waarin afstelinformatie snel en gemakkelijk valt op te zoeken.
  • Tussen de bijeenkomsten door wordt huiswerk meegegeven: denk hierbij aan leeswerk, videoanalyse van door de docent aangeboden video’s en praktijkoefeningen.

 

Optioneel

Bij deze opleiding kunnen twee optionele modules worden afgenomen. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid om een extra praktijksessie afstellen te volgen. Ten tweede kan de digitale leeromgeving met interactieve foutherkenning worden afgenomen. Daarmee kun je thuis achter PC of tablet oefenen met het juist herkennen van roeifouten.

Bij de module Roeitechniek en bootsnelheid staat de relatie tussen techniek en bootsnelheid centraal. Een optionele bewegingsanalyse van de eigen roeihaal, geeft veel unieke inzichten. Hiervoor wordt een korte (10 halen) video op de ergometer gemaakt. Deze video wordt met motion tracking omgezet in waardevolle data. Deze data wordt vervolgens grafisch gepresenteerd en vergeleken met andere roeiers. 

 

Praktisch

De opleiding bestaat uit een aantal theorie- en praktijksessies. Bij de normale cursus, de theorie op een doordeweekse avond en de praktijk in het weekend. De intensieve cursus heeft alle bijeenkomsten in het weekend.

Tijdens de theorielessen worden ook korte praktijkopdrachten uitgevoerd, onder andere op de ergometer (zonder inspanning). Praktische kleding is daarom gewenst. Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches in de praktijk gebracht. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om zelf op de fiets of volgboot een varende ploeg te coachen en wordt op zijn/haar beurt weer één op één gecoacht door een van onze praktijkbegeleiders. Deelnemers zien deze intensieve begeleiding als een van de meest waardevolle elementen van de cursus. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijk op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers.De opleiding bevat twee praktijksessies, maar desgewenst kan voor extra (afstel) praktijksessies worden ingeschreven. Bij het afstellen worden theorie (ochtend) en praktijk (middag) op één weekend dag gecombineerd. Door ons wordt een set afstelgereedschap in bruikleen verstrekt. 

Deelnemers wordt gevraagd huiswerk te maken tussen de bijeenkomsten door. Door thuis en op de vereniging te oefenen met de aangeboden stof, kan het rendement van de cursus aanzienlijk worden verhoogd. 

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.