Stichting Roeicoach

Onze opleidingen

 

Ons aanbod bestaat uit opleidingen PvB's en Workshops, zoals weergegeven in onderstaand fiuur. Elke opleiding is opgebouwd uit een aantal theorie- en praktijkmodules. Bijzonder is dat we alle opleidingen ook in module-vorm aanbieden, zodat je op één avond een onderwerp kan volgen dat je interesseert. 

Als er iets is dat onze opleidingen kenmerkt, dan is dat innovatie. Innovatie die er voor zorgt dat door ons opgeleide coaches effectief en efficiënt coachen. Enerzijds doordat zij door moderne hulpmiddelen zoals de roei.app worden ondersteund, anderzijds doordat ze gebruik maken van moderne technieken (bijvoorbeeld differentieel leren) en methoden (bijvoorbeeld het vijfstaps leerproces) die roeiers vanaf tweemaal sneller  leren roeien. De opleidingen (leerlijnen) voor instructeurs en coaches zijn in onderstaand figuur weergegeven.

We streven er naar om elke opleiding meerdere keren per jaar aan te bieden en plannen een half jaar vooruit.Instapcursus

Voor diegenen die de tijdsbesteding van de opleiding tot Basiscoach als te intensief zien, is de Instapcursus bij uitstek geschikt. In deze cursus van twee avonden of één weekenddag staat het op gestructureerde wijze herkennen van roeifouten centraal. Daarnaast leert de cursist deze fouten te verhelpen door gebruik te maken van de Roei.App (www.roei.app) De behandelde theorie en meer is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan het op de juiste wijze vastleggen van de eigen ploeg op video. 

Instapcursus
             
  Theorie foutherkenning   Praktijk foutherkenning   Digitale leeromgeving  
             
             
             
             
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

De opleiding omvat in totaal 3 modules bestaande uit 1 theorie- en 1 praktijksessie. Daarbij wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de Instapcursus en hier voor onze prijsinformatie.Basiscoach

De opleiding tot Basiscoach is bedoeld voor diegenen die zichzelf willen verbeteren bij het geven van roei-instructie of het coachen van (wedstrijd)roeiers. Omdat zowel de Nederlandse roeihaal als de inzichten over effectief coachen (modern motorisch leren) de laatste jaren ingrijpend gewijzigd zijn, is hij zeker ook aanbevelenswaardig voor oud-roeiers en -coaches. Ook voor roeiers en roeisters, die meer inzicht willen krijgen hoe hun eigen roeihaal te verbeteren, is het volgen van deze opleiding nuttig.

Met ingang van 2019 is het moderne motorisch leren volledig geïntegreerd in de opleiding. De cursisten krijgen dan ook moderne technieken en oefeningen aangeleerd, die zowel een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde) geven. Hierdoor hebben roeiers minder dan de helft van de tijd nodig om zich een (verbeterde) roeibeweging eigen te maken. Roeiverenigingen die hun coaches aan deze opleiding hebben laten deelnemen, bevestigen dit effect.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Praktijk coaching I   Feedback & didactiek   Praktijk coaching I  
             
  Digitale leeromgeving          
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat vier theoriemodules, één praktijkmodule en twee meefiets praktijkmodules. In totaal 7 bijeenkomsten (Verbetering roeitechniek heeft twee bijeenkomsten). Daarbij wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Basiscoach en hier voor onze prijsinformatie.Motorisch coach

Bij de opleiding tot Motorich coach gebruiken we moderne wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren om te coachen. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende interventiemogelijkheden en worden de achterliggende wetenschappelijke principes toegelicht. Dit zorgt zowel voor een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde). Een motorisch coach gebruikt moderne inzichten op het gebied van motorisch leren en is daardoor in staat om roeiers veel sneller progressie te laten boeken. Om het motorische leren ook zelf te ervaren, neemt elke cursist bij de praktijksessie ook plaats in de boot. Je zult het motorisch coachen dus zowel als coach en als roeier ervaren. De coach of instructeur die deze opleiding heeft gevolgd, is in staat volwaardige roeitechnische coaching of instructie aan zowel beginners als gevorderden te geven.

Coach niveau A
             
  Motorisch interveniëren I   Praktijk motorisch coachen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen          
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat twee theoriemodules en twee praktijkmodules. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Motorisch coach en hier voor onze prijsinformatie.Meestercoach

De opleiding tot Meestercoach is de vervolgopleiding op onze opleiding tot Basiscoach. Deze opleiding omvat de hierboven genomende opleiding tot Motorisch coach en voegt daar een aantal modules aan toe. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende interventiemogelijkheden en worden de achterliggende wetenschappelijke principes toegelicht. Dit zorgt zowel voor een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde). Een motorisch coach gebruikt moderne inzichten op het gebied van motorisch leren en is daardoor in staat om roeiers veel sneller progressie te laten boeken. Daarnaast is een deel van de opleiding ingeruimd voor specifieke doelgroepen: Jeugd & Junioren en Veteranen. Tenslotte wordt ook aandacht geschonken aan de roeihaal en de organisatie en opleiding rondom de roei-instructie binnen een vereniging.

Meestercoach
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen   Junioren      
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat zes theoriemodules en twee praktijkmodules. In totaal acht modules. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Meestercoach en hier voor onze prijsinformatie.Wedstrijdcoach (RCB)

De opleiding tot Wedstrijdcoach is bedoeld voor diegene die ploegen sneller willen laten varen. De opleiding is daarmee geschikt voor coaches die een (beginnende) wedstrijdploeg coachen. Ook voor roeiers en roeisters die willen weten hoe ze sneller kunnen varen is deze opleiding een 'must'. Tenslotte is de opleiding tot roeicoach B van toegevoegde waarde voor diegenen die weer helemaal up-to-date gebracht willen worden over recente inzichten op het gebied van bio-mechanica, trainingsleer en afstellen.

In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op de factoren die de bootsnelheid positief beïnvloeden. Denk hierbij aan het fine-tunen van de roeibeweging, het maken van trainingsschema's, het afstellen van de boot, het geven van ergometertrainingen, het begeleiden van wedstrijdstuurtjes en kennis omtrent het wedstrijdregelement. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Basiscoach.

Wedstrijdcoach
             
  Trainingsleer & blessures   Roeitechniek & bootsnelheid   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Afstellen   Ergometer training   Praktijk wedstrijdcoachen  
             
  Reglement & wedstrijdsturen          
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat vijf theoriedelen en drie praktijksessies. In totaal zeven modules, waarbij de module Praktijk wedstrijdcoachen tweemaal gevolgd wordt.  De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding vanaf zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Wedstrijdcoach en hier voor onze prijsinformatie.Topcoach

De opleiding tot Topcoach is bedoeld voor diegene die ploegen topprestaties willen laten leveren, op de 2000m wedstrijden of de 1000m Masters. De opleiding is daarmee geschikt voor coaches die nationaal goed presterende ploegen coachen. Ook de roeiers en roeisters die hun kennis en vaardigheden op roeigebied verder willen ontwikkelen, zullen deze opleiding op prijs stellen. Tenslotte is deze opleiding geschikt voor coaches en/of bestuurders die aansturing moeten geven aan een groep coaches.

In deze opleiding wordt daarom de nadruk gelegd op die coach aspecten die nodig zijn om een ploeg een topprestatie te laten leveren. Denk hierbij aan de ploegdynamiek, sportpsychologie en mentale prestatiebegeleiding, sportvoeding (lichte roeiers), het maken van een goede jaarplanning en roeistijlen. Deze opleiding is een vervolg op de opleiding Wedstrijdcoach. 

Topcoach
             
  Ploegdynamiek & kader   Trainingsleer & Jaarplan   Roeistijlen & biomechanica  
             
  Praktijk wedstrijdcoachen   Fysiologie & sportvoeding   Psychologie & prestatiebeg.  
             
  Trainen voor 1K masters   3 vragen aan de topcoach   Materiaalontwikkeling  
             

Klik op de modules voor meer informatie over de individuele modules

De opleiding omvat in totaal 6 modules bestaande uit 8 theoriesessies en 1 praktijksessie. Optioneel zijn er drie verdiepingmodules verkrijgbaar. Een module voor het coachen van 1000m Master roeiers, een interactieve sessie met een topcoach en inzicht in recente materiaalontwikkelingen. De opleiding kan als geheel maar ook als losse modules worden geboekt. Voor verenigingen kan de opleiding bij zeven cursisten op locatie gegeven worden en is maatwerk mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. 

Klik hier voor meer informatie over de opleiding tot Topcoach en hier voor onze prijsinformatie.KNRB

Ben je bezig om je Proeven van Bekwaamheid (PvB's) afgetekend te krijgen, wil je graag eens (gratis) met een ervaren coach meefietsen of teken je (on)regelmatig PvB's af, ook hiervoor hebben we een aantal interessante cursussen.

KNRB
             
  Aftekenen PvB   Meefietsstage   Handreiking PvB  
             
             
             

Klik op de cursussen voor meer informatie
 Verenigingsworkshops

Onze verenigingsworkshops zijn laagdrempelig, beslaan één avond en worden op locatie gegeven. Ze zijn bedoeld om grotere groepen roeiers, instructeurs en coaches op een interactieve manier zich te laten verdiepen in een aantal aspecten die het roeien zo’n interessante sport maakt. Een verenigingsworkshop kan desgewenst worden gevolgd door een praktijkdeel. Op deze wijze wordt vanuit de praktijk gereflecteerd op het betreffende onderwerp.

Masterclasses

Bovenstaande verenigingsworkshops zijn reeds beschikbaar, maar met plezier stellen wij een specifieke workshop voor u samen. Neem voor informatie contact op met Theo van den Broek (zie ook onze contactpagina).

Kijk hier voor meer informatie over de verenigingsworkshops en hier voor onze prijsinformatie.Winterworkshops (zoom)

Wanneer de dagen korter worden en avondroeien niet meer tot de mogelijkheid behoort, slaat de roeiverveling toe. Daarom organiseren wij elke winter een aantal interessante Zoom-workshops op de maandagavond. Geschikt voor roeiers, coaches en instructeurs die zich op een plezierige wijze willen laten prikkelen!. 

Workshops

Kijk hier voor meer informatie over de workshops.