Skip to main content

Stichting Roeicoach

Verbetering roeitechniek

 

Roeien is een erg technische sport. Om roeiers plezierig, blessurevrij, gelijk en natuurlijk ook hard te laten roeien, is het belangrijk dat de roeitechniek regelmatig verder wordt verbeterd en verfijnd. Een coach heeft daar een belangrijke rol in, vandaar dat in deze module de verbetering van de roeitechniek centraal staat. Hierbij wordt een systematische aanpak van vier stappen gehanteerd. Dit stappenplan richt zich op het optimaal versnellen van de leercurve van de roeier, zodat efficiënt en effectief wordt gecoacht. Want een roeier of roeister die goede progressie maakt zal fijner roeien en met meer plezier trainen. Roeiers die progressie laten zien maakt ook voor de coach het coachen leuker en afwisselender.

Een groot gedeelte van de Nederlandse roeicoaches heeft het coachen in de praktijk geleerd. Hoewel de praktijk een prima leerschool is, maakt het ook dat veranderingen maar langzaam worden doorgegeven. In deze module wordt uitgebreid stilgestaan bij moderne ontwikkelingen in het coaching. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de balansplank, video-interventies en differentieel leren. Deze moderne coachtechnieken hebben hun effectiviteit in de praktijk bewezen en zorgen voor meer progressie per coachuur. Anders gezegd, een ploeg zal met dezelfde hoeveelheid coaching sneller leren en/of varen.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Praktijk coaching I   Feedback & didactiek   Praktijk coaching I  
             
  Digitale leeromgeving          
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. systematisch roeifouten waar te nemen, te prioriteren en te analyseren;
  2. aan te geven wat voor en nadelen zijn van verschillende hulpmiddelen;
  3. expliciet te kiezen voor een klassieke, cybernetische of differentiële aanpak;
  4. voor elke roeifout aan te geven op welke wijze deze het best kan worden opgelost;
  5. roeifouten blijvend op te lossen met het vijfstaps leerproces.

 

Praktisch

Deze module wordt voorafgegaan door de module Essentie roeihaal, we raden cursisten dan ook aan deze eerst te volgen. Bij de module Verbetering roeitechniek ga je aan de slag met een video van je eigen ploeg. Mocht je in het bezit zijn van een tablet of laptop dan is het zeker handig om deze mee te nemen, zodat je de video tijdens de bijeenkomst kunt bekijken.

Deze module bestaat uit twee delen van drie uur. Na het eerste deel krijgt de deelnemer huiswerk mee, met een tijdsbeslag van ongeveer twee uur. Tijdens de cursus maken we (inspanningsloos) gebruik van ergometers. Gemakkelijk zittende kleding is dus aan te raden. 

Het verdient aanbeveling om de module te laten volgen door de module Praktijk Coaching I


Of je nu Koots of Coach bent, verbetering van de roeitechniek vormt een belangrijk onderdeel van de trainingen
 

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.