Skip to main content

Stichting Roeicoach

Didactiek & trainingsleer

 

Wanneer je een roeier vraagt om een stukje te roeien zonder door zijn bankje te trappen, is de kans klein dat hij daarin slaagt. Begrijpen wat je moet doen, wil nog niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk kunt doen. En daar komt didactiek in beeld. Hoe kun je het roeiers zo gemakkelijk mogelijk maken om beter te leren roeien. Er wordt gebruik gemaakt van moderne didactiek: welke oefeningen zijn effectief, waarom is het oprekken van de bewegingsruimte belangrijk en hoe geef je ondersteunende feedback. Een goeie didactische benadering zorgt immers voor significant meer progressie.

Daarnaast gaan we in op de grondslagen van trainingsleer, met de meest actuele benadering: de gepolariseerde trainingsmethode. Tenslotte behandelen we kort de belangrijkste afstelbegrippen.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Foutherkenning   Didactiek & trainingsleer  
             
          Baanreglement & wedstrijdsturen  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

 

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. de belangrijkste roeifouten te herkennen en te weten welke remedies daarvoor kunnen worden ingezet;
  2. de belangrijkste didactische technieken te kennen en te weten hoe die optimaal kunnen worden gebruikt;
  3. wat gepolariseerd trainen is en hoe je dat gebruikt;
  4. de belangrijkste afstelbegrippen en hun effecten te benoemen.

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur.

Baanreglement & wedstrijdsturen

Voor veel ouderejaars is de Varsity het hoogtepunt van het jaar