Skip to main content

Stichting Roeicoach

Foutherkenning

 

Het herkennen van techniekfouten bij roeiende ploegen is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen coachen. De cursisten wordt gevraagd om roeivideo's van de eigen ploegen in te sturen. In deze module gaan we met de roeifouten van deze ploegen aan de slag. Wat zie je, hoe herken je de fouten en welke oefeningen kun je gebruiken om snel verbetering te zien. Foutherkenning vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus, want als je de fouten niet herkent dan is elke interventie nagenoeg zinloos. Daarnaast staan we stil bij de do's en don'ts van beginners leren roeien. Tenslotte behandelen we de wijze waarop je ergometers effectief inzet om zowel de techniek te verbeteren als het vermogen te laten groeien. 

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Foutherkenning   Didactiek & trainingsleer  
             
          Baanreglement & wedstrijdsturen  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. de belangrijkste roeifouten te herkennen en te weten welke remedies daarvoor kunnen worden ingezet;
  2. aan te geven hoe ergometertrainingen het meest effectief bijdragen aan de progressie van eerstejaars roeiers;
  3. de do's en don'ts van het leren roeien van beginners.

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur.