Skip to main content

Stichting Roeicoach

Handreiking voor PvB beoordelaars

 

De KNRB hanteert het landelijk systeem KSS (kwalificatiestructuur sport) om instructeurs en coaches te kwalificeren op basis van competenties. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van zogeheten Proeven van Bekwaamheid (PvB's). Deze cursus is bedoeld voor coaches die binnen de Nederlandse roeiwereld PvB's afnemen. De beoordeling van een coach in spé wordt vastgelegd in het beoordelingsverslag. Deze verslagen worden door de beoordelingscommissie van de KNRB getoetst. De KNRB wordt op haar beurt weer geaudit door NOC*NSF. In deze cursus brengen we je weer helemaal up-to date ten aanzien van de vereisten van deze beoordeling.

  De competenties van een coach worden landelijk vastgesteld met behulp van een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB's). Elk niveau heeft een eigen groep PvB's. Zo een PvB is vergelijkbaar met het rij-examen: een toets van de vaardigheden. De criteria voor deze PvB's zijn landelijk vastgesteld, door de KNRB is een vertaling naar de roeiwereld gemaakt. Een PvB wordt afgenomen door de zogeheten PvB beoordelaar: een coach die zelf een niveau hoger gekwalificeerd is dan de beoordeelde coach.  

 

KNRB
             
  Aftekenen PvB   Meefietsstage   Handreiking PvB  
             
             
             

 Klik op de blokjes voor informatie over de overige cursussen

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om:

  1. de KSS en haar achtergrond toe te lichten;
  2. de juiste feedbacktechnieken te gebruiken.
  3. de juiste beoordelingstechnieken te benutten: positief vaststellen, negatief vaststellen.
  4. goede beoordelingscriteria te kiezen;
  5. de beoordeling op een juiste en toetsbare wijze vast te leggen;

 

Praktisch

Deze cursus bestaat uit één theorie-avond.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.