Stichting Roeicoach

Basiscoach

 

De opleiding tot Basiscoach is bedoeld voor diegenen die zichzelf willen verbeteren bij het geven van roei-instructie of het coachen van (wedstrijd)roeiers. Omdat zowel de Nederlandse roeihaal als de inzichten over effectief coachen (modern motorisch leren) de laatste jaren ingrijpend gewijzigd zijn, is hij zeker ook aanbevelenswaardig voor oud-roeiers en -coaches. Ook voor roeiers en roeisters, die meer inzicht willen krijgen hoe hun eigen roeihaal te verbeteren, is het volgen van deze opleiding nuttig.

In deze opleiding staat de roeihaal centraal: hoe ziet de moderne roeihaal er uit, hoe leer je roeiers effectief en efficiënt nieuwe roeitechniek aan en welk gedrag verhoogt de effectiviteit van een roeicoach. In de opleiding wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan moderne hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de balansplank en het gebruik van video.

Met ingang van 2019 is het moderne motorisch leren volledig geïntegreerd in de opleiding. De cursisten krijgen dan ook moderne technieken en oefeningen aangeleerd, denk hierbij aan: differentieel leren, old way - new way, het aanbrengen van externe focus en het effectief transfereren van oefeningen. Deze moderne technieken geven zowel een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere retentie (vasthouden van het geleerde). Hierdoor hebben roeiers minder dan de helft van de tijd nodig om zich een (verbeterde) roeibeweging eigen te maken. Roeiverenigingen die hun coaches aan deze opleiding hebben laten deelnemen, bevestigen dit effect.

De opleiding wordt tenslotte op unieke wijze ondersteund met een uitgebreide cloud applicatie: www.roei.app De behandelde theorie en meer is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Deze app is geoptimaliseerd voor gebruik op de mobiele telefoon, maar kan ook via tablet of PC worden bekeken.

De opleiding wordt meerdere malen per jaar als avond- en weekendopleiding via de open inschrijving op diverse locaties in Nederland aangeboden. Heeft u bij uw vereniging zeven cursisten of meer, dan bestaat de mogelijkheid om deze bij u op de vereniging te organiseren. Tenslotte is het ook mogelijk deze opleiding te volgen door individuele modules te boeken. 

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Praktijk coaching I   Feedback & didactiek   Praktijk coaching I  
             
  Digitale leeromgeving          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

De opleiding wordt door de deelnemers erg hoog gewaardeerd. Ze vinden hem leuk, vernieuwend en geven aan dat ze er ook voor hun eigen roeien veel aan hebben.

 

Kenmerken

Een Basiscoach is in staat om roeiers technisch goed te leren roeien, waarbij een gestructureerde aanpak centraal staat. Elke ploeg die regelmatig met elkaar in de boot zit gaat beter varen. Een basiscoach heeft de kennis en hulpmiddelen om een ploeg twee tot drie maal sneller progressie te laten maken.

Deze opleiding heeft de volgende kenmerken:

  • De Nederlandse roeihaal wordt als basis gebruikt, de cursus is in lijn met de KNRB standaard.
  • De deelnemers krijgen een moderne competentiegerichte in plaats van lesgerichte coachaanpak aangeleerd en worden uitgedaagd efficiënt te coachen.
  • Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanimeerde powerpointplaatjes, video’s en veel afwisseling tussen luisteren, participeren en oefenen.
  • De opleiding wordt uitstekend tekstueel ondersteund door teksten uit de twee (roeien en instructie) theorieboeken van de Modulaire methode (zie Downloads). Wellicht ten overvloede, maar het is overigens niet nodig dat de vereniging de modulaire methode gebruikt.
  • De cursisten krijgen de beschikking over een digitale leeromgeving waar ze hun vaardigheden in het waarnemen van roeifouten kunnen aanscherpen.
  • Ook wordt de opleiding op moderne wijze ondersteund door een app (www.roei.app) waarin alle roeifouten en oefeningen snel en gemakkelijk zijn op te zoeken.
  • Tussen de bijeenkomsten door wordt huiswerk meegegeven: denk hierbij aan leeswerk, videoanalyse van door de docent aangeboden video’s en praktijkoefeningen.

 

Praktisch

De opleiding bestaat uit een aantal theorie- en praktijksessies. Bij de normale cursus, de theorie op een doordeweekse avond en de praktijk in een weekendmiddag. De intensieve cursus heeft alle bijeenkomsten in het weekend.

Bij de module Verbetering roeitechniek ga je aan de slag met een video van je eigen ploeg. Mocht je in het bezit zijn van een tablet of laptop dan is het zeker handig om deze mee te nemen, zodat je de video tijdens de bijeenkomst kunt bekijken.

Tijdens verschillende theorielessen worden ook korte praktijkopdrachten uitgevoerd, onder andere op de ergometer (zonder inspanning). Praktische kleding is daarom gewenst. Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches in de praktijk gebracht. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om zelf op de fiets of volgboot een varende ploeg te coachen en wordt op zijn/haar beurt weer één op één gecoacht door een van onze praktijkbegeleiders. Deelnemers zien deze intensieve begeleiding als een van de meest waardevolle elementen van de cursus. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijksessie op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers. De opleiding bevat twee praktijksessies, maar desgewenst kan voor extra praktijksessies worden ingeschreven. 

Deelnemers wordt gevraagd huiswerk te maken tussen de bijeenkomsten door. Door thuis en op de vereniging te oefenen met de aangeboden stof, kan het rendement van de cursus aanzienlijk worden verhoogd. Daarnaast biedt de interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving de mogelijkheid intensief met het waarnemen van roeifouten te oefenen.  

 

Actueel aanbod