Skip to main content

Stichting Roeicoach

Laat een PvB aftekenen

 

Het is niet altijd gemakkelijk om het aftekenen van een PvB geregeld te krijgen, immers zowel de ploeg als een PvB beoordelaar moeten beschikbaar zijn. Moet je nog één of meerdere Proeve van Bekwaamheid (PvB) afleggen, we helpen je graag!

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2003, onder regie van NOC*NSF, een kwalificatiestructuur voor sportleiders ontwikkeld. De kwalificatiestructuur sport - kortweg KSS - geeft op vijf verschillende niveaus aan, welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten. Ze wordt gebruikt om binnen de Nederlandse sportwereld tot een voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader te komen. De KSS kent vijf competentieniveau's waarbij de vijfde sportoverstijgend is. Vier competentieniveau's zijn sportafhankelijk en zijn door de KNRB voor de roeisport uitgewerkt.  

 

KNRB
             
  Aftekenen PvB   Meefietsstage   PvB's afnemen  
             
             
             

 Klik op de blokjes voor informatie over de overige cursussen

 

Praktisch

LET OP: Het aftekenen van PvB's is op dit moment nog alleen mogelijk voor cursisten die één van de KNRB cursussen aan het volgen zijn dan wel gevolgd hebben.

  De competenties van een coach worden getoetst met behulp van een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB's). Elk niveau heeft een eigen groep PvB's. Zo een PvB is vergelijkbaar met het rij-examen: een toets van de vaardigheden. De criteria voor deze PvB's zijn door NOC*NSF op nationaal niveau vastgesteld. Door de KNRB is een vertaling naar de roeiwereld gemaakt. Een PvB wordt afgenomen door de PvB-beoordelaar: een coach die zelf een niveau hoger gekwalificeerd is dan de te toetsen coach.  


De volgende PvB’s kunnen wij afnemen:

RI-2
PvB 2.1A Geven van lessen
PvB 2.1B Geven van lessen

RI-3
PvB 3.1A Geven van lessen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van roeiers
PvB 3.4 Aansturen van sporttechnisch kader
PvB 3.1B Geven van lessen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van roeiers, inclusief een lesvoorbereiding

RC-2
PvB 2.1A - Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers;
PvB 2.1B - Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers;
PvB 2.2 - Coachen van wedstrijdroeiers bij wedstrijden en testen.

RC-3
PvB 3.1A Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers
PvB 3.1B Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers, inclusief een trainingsvoorbereiding
PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden
PvB 3.4 Aansturen van sporttechnisch kader

Onze ervaring is dat een goede voorbereiding een belangrijke randvoorwaarde is voor het behalen van een PvB. Bij ons bestaat het afleggen van een PvB dan ook uit twee sessies:

  1. In de eerste sessie bereiden we de PvB voor. Samen zorgen we er voor dat alle randvoorwaarden vervuld zijn en dat je precies weet wat je moet doen bij de uitvoering van de PvB. 
  2. In de tweede sessie wordt de PvB door een ervaren RC-4 coach afgenomen. 


Mocht je onverhoopt de eerste keer niet slagen voor de PvB, dan kun je zonder extra kosten voor de herkansing bij ons terugkomen.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.