Skip to main content

Stichting Roeicoach

Motorisch coach

 

Motorisch coachen is het op basis van wetenschappelijke inzichten optimaal aansluiten bij de wijze waarop mensen motorisch leren. De vertaalslag van een cognitieve aanwijzing naar een motorische implementatie hoeft dan niet meer door de roeier zelf gedaan te worden, maar wordt op effectieve wijze door de instructeur vorm gegeven.

Een instructeur die gebruik maakt van motorische technieken, geeft wezelijk anders instructie. Met name de interventies zijn anders. Onder het motto “de spieren zijn doof” is er een uitlegverbod: de coach mag niet meer uitleggen hoe de roeier moet roeien. Dus niet meer “handen bij elkaar”, “niet diepen” of “eerder klippen” omdat roeiers niet goed in staat blijken dit naar motorisch gedrag om te zetten. In plaats daarvan worden series zorgvuldig gekozen oefeningen, coachprotocollen, sensorische aanwijzingen en motorisch analogieën gebruikt. 

In deze opleiding staan we stil bij de verschillende interventiemogelijkheden en worden de achterliggende wetenschappelijke principes toegelicht. Dit zorgt zowel voor een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging) als een betere retentie (vasthouden van het geleerde). Om het motorische leren ook zelf te ervaren, neemt elke cursist bij de praktijksessie ook plaats in de boot. Je zult het motorisch coachen dus zowel als coach en als roeier ervaren. Je leert dus om roeiers veel sneller progressie te laten boeken. De coach of instructeur die deze opleiding heeft gevolgd, is in staat volwaardige roeitechnische coaching of instructie aan zowel beginners als gevorderden te geven.

Coach niveau A
             
  Motorisch interveniëren I   Praktijk motorisch coachen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Kenmerken

Een Motorisch coach is in staat om instructeurs/coaches te begeleiden en heeft diepgaande kennis motorisch coachen en is in staat daar vorm aan te geven. Deze opleiding heeft de volgende kenmerken:

  • De Nederlandse roeihaal wordt als basis gebruikt, de cursus is in lijn met de KNRB standaard.
  • De cursisten leren motorisch te coachen waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren. 
  • Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanimeerde powerpointplaatjes, video’s en veel afwisseling tussen luisteren, participeren en oefenen.
  • De opleiding wordt op moderne wijze ondersteund door een app (www.roei.app) waarin alle roeifouten en oefeningen snel en gemakkelijk zijn op te zoeken.
  • Tussen de bijeenkomsten door wordt huiswerk meegegeven: denk hierbij aan leeswerk, videoanalyse van door de docent aangeboden video’s en praktijkoefeningen.

 

Praktisch

De opleiding bestaat uit een twee theorie- en praktijksessies. Tijdens de theorielessen worden ook korte praktijkopdrachten uitgevoerd, onder andere op de ergometer (zonder inspanning). Praktische kleding is daarbij gewenst. 

Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches/begeleiders in de praktijk gebracht. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijksessie op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers. Naast coachen wordt de deelnemers gevraagd om zelf te roeien, zodat de effecten van motorisch coachen ook zelf ervaren kunnen worden.

Deelnemers wordt gevraagd huiswerk te maken tussen de bijeenkomsten in. Door thuis en op de vereniging te oefenen met de aangeboden stof, kan het rendement van de cursus aanzienlijk worden verhoogd. 

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.