Skip to main content

Stichting Roeicoach

Baanreglement & wedstrijdsturen

 

Deze theorieavond is speciaal gericht op wedstrijdstuurtjes en kan desgewenst tegen een meerprijs van €250,- worden afgenomen.

In deze module worden de belangrijkste spelregels van het roeien, zoals beschreven in het reglement roeiwedstrijden, toegelicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij het sturen van zowel lange baan als boord-aan-boord wedstrijden. Vragen zoals bijvoorbeeld: Welke ploeg heeft recht op de ideale lijn?, Hoe ziet de ideale voorbereiding er uit? en Mag je van baan wisselen tijdens een boord-aan-boord wedstrijd?, zullen aan de orde komen.

Verder kijken we in deze module naar de verantwoordelijkheden van de stuur en de interactie tussen stuur en coach. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van elektronische hulpmiddelen en hoe je hier als stuur en coach snelheidswinst uit haalt. Tenslotte gaan we in op de overwegingen die de keuze voor een wedstrijdstrategie bepalen.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Foutherkenning   Didactiek & trainingsleer  
             
  Digitale leeromgeving       Baanreglement & wedstrijdsturen  
             

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de boord-aan-boord en lange baan reglementen;
  2. uit te leggen hoe de wedstrijdvoorbereiding van een wedstrijdstuur er optimaal uit ziet;
  3. de ideale stuurlijnen uit te zetten;
  4. toe te lichten hoe elektronische hulpmiddelen optimaal kunnen worden ingezet.

Praktisch

Deze module omvat één theoriedeel van drie uur.

Baanreglement & wedstrijdsturen
Wat mag wel en wat mag niet tijdens een wedstrijd? Deze module geeft je de antwoorden!