Stichting Roeicoach

Digitale leeromgeving

 

Vanuit onze cursisten kwam de vraag of het mogelijk was om meer te kunnen oefenen met het herkennen en verhelpen van roeifouten. Dat was voor ons aanleiding om een digitale leeromgeving te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om achter je computer met zelfstudie ervaring op te doen met het herkennen van fouten. Niet in wind en regen naast de baan, maar thuis in je eigen stoel met een kopje koffie of thee er bij.

Bij elke vraag krijg je een continu spelende video van roeier of ploeg te zien en wordt je gevraagd de individuele fouten van de roeiers te benoemen. Roeier voor roeier en tenslotte de collectieve en de ploegfouten. Bij elke vraag wordt een groot aantal antwoordmogelijkheden gegeven en bij elke antwoordmogelijkheid is een toelichting aanklikbaar. Wanneer je denkt de antwoorden goed te hebben druk je op de 'check' knop en krijg je te zien welke antwoorden goed en welke antwoorden fout waren. Ook wordt dan een toelichting gegeven op de fouten die de roeier of ploeg laten zien.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Foutherkenning   Didactiek & trainingsleer  
             
  Digitale leeromgeving       Baanreglement & wedstrijdsturen  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze zelfstudie module is de cursist in staat om:

  1. roeifouten te benoemen;
  2. voor een roeifout aan te geven welke waarnemingspunten belangrijk zijn;
  3. snel(ler) roeifouten te herkennen;
  4. roeifouten de juiste naam te kunnen geven.

Praktisch

Deze module is een bijzondere, in die zin dat hij geen fysieke bijeenkomsten heeft, maar alleen uit zelfstudie bestaat. Wanneer de module wordt besteld, krijgt u een vanaf het moment van boeken een half jaar (zes maanden) toegang tot de leeromgeving. U ontvangt het web-adres, de gebruikers-id en het wachtwoord per e-mail na de eerste cursusbijeenkomst.

 De digitale leeromgeving geeft je de mogelijkheid om praktisch te oefenen met het herkennen van roeifouten.