Stichting Roeicoach

Essentie roeihaal

 

In deze module staat de roeihaal centraal. Biomechanisch onderzoek in het laatste decennium, heeft ons veel meer inzicht gegeven in die facetten van de roeihaal die de bootsnelheid bevorderen. En ook de materiaalontwikkeling staat niet stil. Als gevolg daarvan zijn de inzichten in de roeihaal het laatste decennium behoorlijk gewijzigd. Deze module brengt je weer helemaal up-to-date met betrekking tot de efficiëntste roeihaal: de essentie van de roeihaal.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Foutherkenning   Didactiek & trainingsleer  
             
  Digitale leeromgeving       Baanreglement & wedstrijdsturen  
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. in detail aan te geven hoe de Nederlandse roeihaal er uit ziet;
  2. uit te leggen waarin deze haal verschilt van de klassieke roeihaal;
  3. per haalonderdeel voor de verschillende varianten te beschrijven wat de invloed op de bootsnelheid is;
  4. voor inpik, haal, uitpik en recover toe te lichten wat de juiste en foutieve uitvoeringsvarianten zijn;
  5. de roeihaal op didactisch verantwoorde wijze uit te leggen aan roeiers in opleiding.

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur en wordt ondersteund door ruim 150 video's met voorbeelden hoe de roeihaal wel dan wel niet moet worden uitgevoerd. 

 Stilstaan bij de essentie van de roeihaal geeft inzichten welke accenten bijdragen aan de bootsnelheid