Stichting Roeicoach

Motorisch interveniëren I & II

 

In deze module wordt de cursist de grondslagen geleerd van het coachen (en instructie geven) op basis van moderne wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren. Om deze technieken effectief in te zetten zal een coach/instructeur zich een andere coachaanpak eigen moeten maken. De docent zal de verschillende interventiemogelijkheden toelichten en stil staan bij de wetenschappelijke inzichten en achtergronden van motorisch leren. Het blijft niet alleen bij theorie, op ergometers zullen we deze technieken op elkaar toepassen. Meer informatie over motorisch leren en coachen kan in dit artikel worden gevonden: Modern motorisch coachen.

Om er voor te zorgen dat de cursisten in de opvolgende praktijksessie aan de slag kunnen met motorisch coachen wordt in de eerste sessie de nadruk gelegd op het hoe, hoe pak je motorisch coachen aan. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op de theoretische onderbouwing van het mnotorisch coachen, oftewel waarom doen we wat we doen. Welke voordelen heeft het om motorisch instructie te geven en hoe is dat verwerkt in de coachprotocollen van de Stichting Roeicoach.

Motorisch coach
             
  Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. welke interventiemogelijkheden er zijn;
  2. welk taalgebruik belangrijk is om roeiers sneller progressie te laten maken;
  3. hoe series oefeningen bijdragen aan effectieve instructie en coaching;
  4. welke technische hulpmiddelen kunnen worden ingezet om de instructie/coaching te ondersteunen.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. Tijdens de cursus maken we (inspanningsloos) gebruik van ergometers. Gemakkelijk zittende kleding is dus aan te raden.


Roeiers veel sneller progressie laten maken staat centraal bij modern motorisch coachen.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.