Skip to main content

Stichting Roeicoach

Jeugd & junioren

 

In deze module staan we een avond stil bij de doelgroep jeugd en junioren. Deze doelgroep wordt onderverdeeld en er wordt inzicht gegeven hoe de verschillende soorten jeugd- en juniorenroeiers het beste bediend kunnen worden. We staat stil bij de zaken die het mogelijk maken om een florerende en goed opgeleide jeugdafdeling binnen een vereniging te scheppen en te behouden.  .

Meestercoach
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk motorisch coachen  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Motorisch interveniëren II  
             
  Praktijk motorisch coachen   Junioren      
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven wat jeugd en junioren belangrijk vinden;
  2. hoe de verschillende jeugd- en juniorengroepen het beste bediend kunnen worden;
  3. in de coaching effectief gebruik te maken van het onderscheid tussen een static en growth mindset;
  4. trainingen samen te stellen voor junioren;
  5. de trainingen in omvang en intensiteit te ontwerpen en te bewaken.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. 


Weten wat de jeugd motiveert en aanspreekt is een belangrijke randvoorwaarde voor een succescolle jeugdafdeling.

 

Actueel aanbod

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.