Joomla Business Template

Hoe verder na corona?

Meer uitstroom en minder instroom van leden dan voor corona. Minder contributie inkomsten. Een wachtlijst voor de beginnerscursus. Geen clinics afgelopen jaar. Geen bedrijfsroeien en geen schoolroeien. Een baromzet die tot nul is gedaald. Waardoor de begroting onder druk staat. 
En ook na Corona liggen er voldoende vraagstukken. Hoe werk je de wachtlijsten weg? Hoe ga je weer groeien? Hoe repareer je de begroting? Kortom: hoe ga je verder na Corona?

Doe mee met de twee interactieve online SWOT-workshops van de Stichting Roeicoach. SWOT staat voor: Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) and Threats (bedreigingen). Inventariseer samen met collega bestuurders de kansen en bedreigingen die op je vereniging afkomen. Heb hier bij ook oog voor trends en ontwikkelingen die - naast Corona - ook impact hebben op je roeivereniging. Krijg inzicht in de sterke en zwakke punten van je eigen vereniging.

Combineer de kansen en bedreigingen met de sterke en zwakke punten van je vereniging en je krijgt in beeld welke stappen je als vereniging kunt of moet zetten om de corona crisis te boven te komen. Welke sterke punten moeten, gezien de bedreigingen, zeker worden behouden? Welke zwakke punten moeten worden verbeterd om de kansen die zich voor doen, te kunnen pakken. Vervolgens brengen we in beeld wat als vereniging nodig is om het meeste uit de kansen halen en hoe we om gaan met de bedreigingen die onafwendbaar op je roeivereniging afkomen. Omdat je niet alleen denkt vanuit de huidige situatie met als vertrekpunt je roeivereniging, maar ook kijkt naar de kansen en bedreigingen die ‘van buiten’ op je vereniging afkomen, breng je op een systematische wijze in beeld hoe zinvolle stappen te zetten om als vereniging sterk(er) uit de corona crisis te komen.

Datum workshop 1: donderdag 20 mei 2021 20:00 - 21:30
Datum workshop 2: donderdag 27 mei 2021 20:00 - 21:30

LET OP: Je boekt dus een pakket met twee workshops voor twee bestuursleden van één vereniging.

De prijs (€80,-) is dus niet per persoon maar per vereniging.

Je kunt je vereniging hier inschrijven.