Feedback & didactiek

 

Om roeiers te laten leren, is het geven van feedback het enige middel dat een coach tot zijn of haar beschikking heeft. Dat maakt het belangrijk om te reflecteren op je eigen coaching en om op zoek te gaan naar effectieve feedbackvormen. En dat is precies wat we in deze module samen zullen doen. onderwerpen die aan de orde komen, zijn: soorten feedback en wanneer welke te geven, coachvormen, omgang met doelgroepen (jeugd, veteranen, angstige roeiers), het vijfstaps leerproces en de efficiëntie & effectiviteit van het coachen.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Feedback & didactiek   Praktijk coaching I   Digitale leeromgeving  
             
  Praktijk coaching I          
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. aan te geven wat de eigen didactische voorkeursstijl is;
  2. welke verschillende soorten feedback er zijn;
  3. aan te geven wanneer welke soort feedback het effectiefst kan worden toegepast;
  4. in de coaching effectief gebruik te maken van het onderscheid tussen een static en growth mindset;
  5. aan te geven hoe doelgroepen (jeugd, veteranen) het beste benaderd kunnen worden;
  6. het vijfstaps leerproces effectief in te zetten.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. Tijdens de cursus maken we (inspanningsloos) gebruik van ergometers. Gemakkelijk zittende kleding is dus aan te raden.


Zelfreflectie is een belangrijke eigenschap van een goede coach. Reflectie op het eigen handelen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze cursus.

 

Feedback & didactiek
Startdatum 17-11-2019
Prijs per persoon €30,00
Locatie
Viking in Utrecht
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
Viking in Utrecht
€30,00
Feedback & didactiek
Startdatum 19-01-2020
Prijs per persoon €30,00
Locatie
ZRZV in Zwolle
Holtenbroekerdijk 100
8031 LJ Zwolle
ZRZV in Zwolle
€30,00
Feedback & didactiek
Startdatum 04-02-2020
Prijs per persoon €30,00
Locatie
Willem III in Amsterdam
Jan Vroegopsingel 8
1096 CN Amsterdam
Willem III in Amsterdam
€30,00
Feedback & didactiek
Startdatum 19-03-2020
Prijs per persoon €30,00
Locatie
Hemus in Amersfoort
Bernard de Roijstraat 11
3813 TE Amersfoort
Hemus in Amersfoort
€30,00
Feedback & didactiek
Startdatum 23-03-2020
Prijs per persoon €30,00
Locatie
RV Breda
Bredaseweg 30
4844 CL Terheijden
RV Breda
€30,00