Praktijk coaching I

 

Bij deze praktijkmodule gaat het om het toepassen van het geleerde in de theoriemodules van de opleiding tot Roeicoach niveau A. De deelnemers gaan in tweetallen als coach met een ploeg mee en worden op hun beurt weer gecoacht door de praktijkbegeleider. Een groot aantal deelnemers ervaart de praktijkdelen als de meest waardevolle momenten van de opleiding. inzicht krijgen in je eigen sterke en zwakke punten en zien waar je belangrijkste aandachtspunten liggen om effectiever te kunnen coachen, is voor hen erg waardevol.

Bij praktijkcoaching I gaat het om op de juiste wijze waarnemen, prioriteren en analyseren van roeifouten. Vervolgens wordt bewust voor een bepaalde interventie, vaak in de vorm van een oefening, gekozen. Hierbij staat het op de juiste wijze volgen van de stappen, het op de goede wijze geven van feedback en het efficiënt coachen (welk percentage van de training wordt goed benut) centraal.

Coach niveau A
             
  Essentie roeihaal   Verbetering roeitechniek   Praktijk coaching I  
             
  Feedback & didactiek   Praktijk coaching I   Digitale leeromgeving  
             
  Praktijk coaching I          
             

Klik op de blokjes voor informatie over de overige modules of de gehele opleiding

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. te onderkennen waar de eigen sterke en zwakke punten liggen;
  2. aan te geven waar de belangrijkste leerpunten liggen om efficiënter te coachen;
  3. de juiste stappen te volgen om tot een roeitechnische interventie te komen.
     

Praktisch

Een praktijksessie vindt altijd op een middag in het weekend plaats en duurt 1,5 uur. De praktijk bestaat uit een deel waarbij je meefietst met een ploeg en een deel waarbij je oefent op een ergometer. In totaal drie uur: 1,5 uur voor de ploeg en 1 uur voor de ergometer. Je wordt ingedeeld in een van de drie blokken, zoals het volgende tijdschema laat zien.

Bij de ploegcoaching ga je in tweetallen op de fiets met een ploeg en de praktijkbegeleider mee. Heen coacht de eerste deelnemer, terug de tweede. Tijdens het coachen geeft de praktijkbegeleider feedback.   Om de kwaliteit te kunnen garanderen werken we uitsluitend met professionele praktijkbegeleiders. Hoe dit er uit ziet, zie je in het onderstaande plaatje.

LET OP: de opleiding tot roeicoach A omvat twee praktijksessies. Een module boek je echter per keer en dus voor één praktijksessie van 1,5 uur. Wanneer je twee sessie wilt boeken zul je er dus twee in je winkelmand moeten leggen. Het staat je overigens vrij om er meer dan twee praktijksessies te volgen. 


Kiezen voor het juiste middel: bak, ergometer of boot vormt een belangrijke randvoorwaarde om roeifouten te verhelpen

 

Praktijk RCA dag 1
Startdatum 27-10-2019
Prijs per persoon €40,00
Locatie
Viking in Utrecht
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
Viking in Utrecht
€40,00
Praktijk RCA dag 1
Startdatum 16-11-2019
Sluitingsdatum 11-11-2019
Prijs per persoon €40,00
Locatie
ZRZV in Zwolle
Holtenbroekerdijk 100
8031 LJ Zwolle
ZRZV in Zwolle
€40,00
Praktijk RCA dag 2
Startdatum 17-11-2019
Prijs per persoon €40,00
Locatie
Viking in Utrecht
Verlengde Hoogravenseweg 13
3525 BB Utrecht
Viking in Utrecht
€40,00
Praktijk RCA dag 2
Startdatum 19-01-2020
Sluitingsdatum 14-01-2020
Prijs per persoon €40,00
Locatie
ZRZV in Zwolle
Holtenbroekerdijk 100
8031 LJ Zwolle
ZRZV in Zwolle
€40,00
Praktijk Ia
Startdatum 01-03-2020
Prijs per persoon €40,00
Locatie
RV Breda
Bredaseweg 30
4844 CL Terheijden
RV Breda
€40,00