Joomla Business Template

Praktijk coach de coach

 

In dit praktijkdeel ga je coaches begeleiden. Je leert hoe je feedback mkoet geven aan beginnende coaches en hou je hen in staat stelt een beter coach te worden. Je wordt dus gecoached op je vaardigheden om coaches te coachen. Een dergelijke vaardigheid is belangrijk daar waar het gaat om het opleiden van een instructeurskader binnen je eigen vereniging. 

In tegenstelling tot de andere opleidingen, heeft de praktijkcoaching A+ twee verschillende invullingen voor beide praktijkdelen. In het eerste praktijkdeel ligt de nadruk op het Modern motorisch coachen en het coachen met moderne hulpmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van portofoons, touwrem, inpikrietje etc. In het tweede praktijkdeel - dat hier beschreven wordt - ligt de nadruk op het leren coachen van instructeurs en coaches op de vereniging. .

Coach niveau A
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk coaching A+  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Praktijk coach de coach  
             
  Junioren          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. coaches van de vereniging te begeleiden bij het geven van instructie of het coachen van ploegen;
  2. te bepalen welke vormen van feedback in welke situaties het effectiefst zijn;
  3. te bepalen of, wanneer en hoe er het beste kan worden geïntervenieerd.

 

Praktisch

 

Een praktijksessie vindt altijd op een middag in het weekend plaats en duurt 1,5 uur. Je wordt ingedeeld in een van de blokken, zoals het volgende schema laat zien.

Bij de ploegcoaching ga je in tweetallen op de fiets met een ploeg plus coach en de praktijkbegeleider mee. Heen begeleid de eerste cursist de ploegcoach, terug de tweede. Tijdens deze begeleiding geeft de praktijkbegeleider feedback. Om de kwaliteit te kunnen garanderen werken we uitsluitend met professionele praktijkbegeleiders. 

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.