Joomla Business Template

Modern motorisch coachen

 

In deze module wordt de cursist de grondslagen geleerd van het coachen (en instructie geven) op basis van moderne wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren. Om deze technieken effectief in te zetten zal een coach/instructeur zich een andere coachaanpak eigen moeten maken. De docent zal de verschillende interventiemogelijkheden toelichten en stil staan bij de wetenschappelijke inzichten en achtergronden van motorisch leren. Het blijft niet alleen bij theorie, op ergometers zullen we deze technieken op elkaar toepassen. Meer informatie over motorisch leren en coachen kan in dit artikel worden gevonden: Modern motorisch coachen

Coach niveau A
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk coaching A+  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Praktijk coach de coach  
             
  Junioren          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Na het volgen van deze module is de cursist in staat om:

  1. welke interventiemogelijkheden er zijn;
  2. hoe de principes van modern motorisch leren door deze interventiemogelijkheden worden ondersteund;
  3. welk taalgebruik belangrijk is om roeiers sneller progressie te laten maken;
  4. hoe series oefeningen bijdragen aan effectieve instructie en coaching;
  5. welke technische hulpmiddelen kunnen worden ingezet om de instructie/coaching te ondersteunen.

 

Praktisch

Deze module omvat een theoriedeel van drie uur. Tijdens de cursus maken we (inspanningsloos) gebruik van ergometers. Gemakkelijk zittende kleding is dus aan te raden.


Roeiersveel sneller progressie laten maken staat centraal bij modern motorisch coachen.

 

Op dit moment zijn er geen cursussen ingepland. Neem contact met ons op als je interesse hebt.