Joomla Business Template

Roeicoach niveau A+

 

De opleiding tot roeicoach niveau A+ (RCA+) is de vervolgopleiding op onze reguliere RCA opleiding. Het wordt dan ook aanbevolen om de RCA opleiding eerst te volgen. Deze opleiding begint waar RCA ophoudt en geeft een stevige verdieping van de stof die in RCA behandeld is. Hier komt dan ook meer het waarom aan de orde, daar waar RCA op het hoe focust. Denk hierbij aan modern motorisch coachen en roeitechniek. Ook is er een belangrijk deel van de opleiding ingeruimd voor specifieke doelgroepen, de modules Jeugd & Junioren en Veteranen. Tenslotte wordt ook aandacht geschonken aan de organisatie en opleiding rondom de roei-instructie binnen een vereniging.

Coach niveau A
             
  Organisatie & Coaching   Modern motorisch coachen   Praktijk coaching A+  
             
  Roeihaal & bootsnelheid   Veteranen   Praktijk coach de coach  
             
  Junioren          
             

Klik op de modules in het plaatje voor meer informatie over deze modules

 

Kenmerken

Een roeicoach niveau A+ is in staat om instructeurs/coaches te begeleiden en heeft uit diepgaande kennis over roeihaal en instructie/coach methoden. Hij/zij weet hoe de doelgroepen binnen de vereniging het beste bediend worden en hoe je de instructie/coaching binnen een vereniging organiseert. Tenslotte is hij/zij in staat om modern motorisch te coachen en hulpmiddelen in te zetten daar waar gewenst.

Deze opleiding heeft de volgende kenmerken:

  • De Nederlandse roeihaal wordt als basis gebruikt, de cursus is in lijn met de KNRB standaard.
  • De cursisten leren gebruik te maken van kwantitatieve technieken om de roeihaal van roeiers te analyseren en te verbeteren.
  • Ook leren de cursisten gebruik te maken van modern motorische technieken en diverse hulpmiddelen. 
  • De cursisten zijn in staat hun coaching/instructie optimaal af te stemmen op de doelgroep waar ze mee te maken hebben.
  • Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanimeerde powerpointplaatjes, video’s en veel afwisseling tussen luisteren, participeren en oefenen.
  • De opleiding wordt op moderne wijze ondersteund door een app (www.roei.app) waarin alle roeifouten en oefeningen snel en gemakkelijk zijn op te zoeken.
  • Daarnaast wordt de opleiding uitstekend tekstueel ondersteund door teksten uit de twee (roeien en instructie) theorieboeken van de Modulaire methode (zie Downloads). Wellicht ten overvloede, maar het is overigens niet nodig dat de vereniging de modulaire methode gebruikt.
  • Tussen de bijeenkomsten door wordt huiswerk meegegeven: denk hierbij aan leeswerk, videoanalyse van door de docent aangeboden video’s en praktijkoefeningen.

 

Optioneel

Bij de module Roeitechniek en bootsnelheid staat de relatie tussen techniek en bootsnelheid centraal. Een optionele bewegingsanalyse van de eigen roeihaal, geeft veel unieke inzichten. Hiervoor wordt een korte (10 halen) video op de ergometer gemaakt. Deze video wordt met motion tracking omgezet in waardevolle data. Deze data wordt vervolgens grafisch gepresenteerd en vergeleken met andere roeiers. Lees hier meer over de toegevoegde waarde van een bewegingsanalyse.

 

Praktisch

De opleiding bestaat uit een aantal theorie- en praktijksessies. Tijdens verschillende theorielessen worden ook korte praktijkopdrachten uitgevoerd, onder andere op de ergometer (zonder inspanning). Ergometers worden gebruikt bij de modules "Modern motorisch coachen" en "Veteranen". Praktische kleding is daarbij gewenst. 

Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches/begeleiders in de praktijk gebracht. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijksessie op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers. 

Deelnemers wordt gevraagd huiswerk te maken tussen de bijeenkomsten in. Door thuis en op de vereniging te oefenen met de aangeboden stof, kan het rendement van de cursus aanzienlijk worden verhoogd. Daarnaast biedt de interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving de mogelijkheid intensief met het waarnemen van roeifouten te oefenen.